BOKA TRANSPORT MED DELEGO

Hållbara transporter med Delego

Hållbara transporter för alla transportbehov. Delego är ett miljösmart logistikföretag.

Delegos affärsidé bygger på ett världsunikt egenutvecklat bokningssystem
som i realtid matchar transportbehov mot ledigt utrymme på befintliga transporter.

Godsmängden för vägtransporter ökar kraftigt, uppskattningsvis 20-30 procent av den lastkapacitet
som rullar på vägarna är outnyttjad. Delegos tekniska innovation möjliggör att på ett enkelt sätt öka fyllnadsgraden, med betydande miljövinster som följd.

Med andra ord: miljösmart och logisk logistik, på en och samma gång.

Att bli kund hos Delego är enkelt.
Registrera ditt företag och få tillgång till hållbara transporter Inrikesfrakt och
produkter som Inrikespaket och Utrikesfrakt.

Enkelt att boka miljösmarta transporter: klart på en minut!
Längre tid behöver det inte ta att boka transport, få prisuppgift samt fraktsedlar och etiketter utskrivna från Delego.

Prisförfrågan?
Önskar ni pris på en specifik frakt utan att först registrera Ert företag?
Testa vår Prisförfrågan

Så här jobbar vi

Hållbart

Samlastning av gods på ledigt lastutrymme är lika smart som miljövänligt

Intelligent bokningssystem

Vårt egenutvecklade system matchar transportförfrågningar mot ledig kapacitet i realtid

Enkelt

Det är alltid enkelt att anlita Delego

Personligt

Vi är tillgängliga och erbjuder alltid personlig service via telefon och e-post

Dedikerad personal

Dedikerade medarbetare med över 200 års sammanlagd erfarenhet av logistik och transporter

Snabba svar

Delego svarar snabbt och kvickt med den bästa lösningen

Tryggt och säkert

Delego är en trygg och säker partner.

Vår verksamhet ska inge förtroende för vår förmåga att tillhandahålla tjänster som en
professionell transportförmedlare, på överenskommen kvalitetsnivå, i rätt tid, på rätt plats och i rätt skick.
Kvalitet är för oss en styrka och framgångsfaktor.
Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Delego skall skapa säkra transportlösningar för kund med beaktande av miljöaspekter.
Alla transportlösningar utförs på ett ansvarsfullt och miljömedvetet sätt och enligt gällande miljölagstiftning.
Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

ISO 9001
ISO 14001

HÅLLBARA TRANSPORTER

FRAKTA GODS MED EN TRANSPORT SOM HAR PLATS ÖVER

Ditt fraktbehov matchas mot ledigt utrymme på redan bokade frakter. Genom att samlasta ditt gods med marknadens halvtomma transporter minimerar vi antalet onödiga frakter och minskar miljöpåverkan.

FRÅGA PRIS

Vi har en transportlösning för alla behov

Inrikesfrakt

Inrikesfrakt

Inrikespaket

Inrikespaket

Utrikesfrakt

Utrikesfrakt

Specialtransporter

speciallösningar