Specialtransporter

Specialtransporter med tidslossning

Specialtransporter med tidslossning rekommenderar vi då transporten måste vara på plats på ett visst klockslag.
Det kan vara till företag som har montörer eller tekniker på plats för att utföra en installation eller till mässor och andra evenemang.
Delego erbjuder tidslossning med leverans på ett bestämt klockslag en bestämd dag.

Vi har även extratjänster till våra tidslossningar, exempelvis att en truck eller en lastmaskin finns på plats för lossning när lastbilen ankommer.

Ibland kan det vara bra med ett par extra händer!
Behöver ni hjälp med extrapersonal på plats för att lyfta och bära eller bistå med montering så ordnar vi det, ni betalar endast för de timmar ni behöver tjänsten.
Vi samarbetar med flytt- och bemanningsföretag på de flesta orter i Sverige.

Delego planerar, koordinerar och ser till att allt fungerar.

Specialtransporter med kranbil

Om det krävs en kranbil vid leveransplatsen och det är en lång transportsträcka från avsändare till mottagare skickar vi godset med en fjärrbil till mottagningsorten för att sedan lasta om till en kranbil som kör ut godset och lyfter det till anvisad plats. Vi planerar och utför transporter av exempelvis färdigmonterade Attefallshus, bastubodar och byggmaterial eller vad som helst som behöver lyftas på plats.I andra fall kan det vara stora kabeltrummor till upplag långt ute i skogen där adressen endast består av koordinater.

Delego planerar, koordinerar och ser till att allt fungerar.

Transport till evenemang och mässor

När det bara inte får gå fel, kontakta Delego så tar vi fram en specialtransport som levererar ditt gods på rätt plats vid rätt tidpunkt.

Stordistribution

Ska ni skicka ett stort antal sändningar till många olika mottagare?
Delegos serviceinriktade team tar hand om hela kedjan från planering till leverans.
Det ända ni behöver göra är att skicka in en adressfil så sköter vi allt från utfärdande av frakthandlingar till bevakning av leveranser med återrapportering av eventuella avvikelser.

Delego har alltid en smart lösning och ser till att leverera i tid på ett säkert sätt oavsett hur komplicerad distribution det gäller.

Kontakta Delego för att optimera din logistik!

Prata med oss om specialtransporter!

Vad innebär specialtransporter 

Specialtransporter omfattar frakt av gods som på grund av sin vikt, storlek, form eller ömtålighet kräver specialiserade transportlösningar. Vi hanterar allt från tunga maskindelar och stora konstruktionsmaterial till ömtåliga produkter.  

Tunga Laster 

Transport av tunga laster såsom industriella maskiner, transformatorer och stora fordon kräver robusta transportmedel och planerade rutter. Dessa laster kan ofta väga flera ton och kräver specialfordon som låglastare och modulvagnar som är designade för att hantera den tunga vikten. Planeringen måste också inkludera bedömning av broars bärkapacitet, vägkvalitet och eventuella resehindringar. 

Överdimensionerade laster 

Överdimensionerade laster såsom vindturbinblad, stora stålbalkar eller fabriksdelar kräver specialtransport på grund av sin storlek som ofta överskrider standardmått för höjd, bredd eller längd. Transport av sådana objekt kräver inte bara specialutrustade fordon utan även noggrann ruttplanering för att undvika låga broar, trånga passager eller svåra kurvor. Vi samarbetar med trafikmyndigheter för att få nödvändiga tillstånd och arrangera eskorter när så krävs, vilket garanterar en smidig och regelbunden transport. 

Specifika former 

Objekt med unika former, som skulpturer, stora tankar eller specialanpassad utrustning, kräver utformade lösningar för att säkerställa deras stabilitet och säkerhet under transport. Sådana objekt presenterar ofta komplexa utmaningar med avvikande tyngdpunkter och oregelbundna ytor, vilket kräver kreativa metoder för fastsättning och ibland även skräddarsydda stödstrukturer 

Kontakta oss 

Vill du veta mer om hur vi kan underlätta dina specialtransporter? Kontakta oss direkt så kan vi prata om dina logistikutmaningar. Vi är här för att hjälpa dig med säkra och skräddarsydda transportlösningar. 

Mikael Hansson

Mikael Hansson
Försäljning

+46855544826
+46739897554
 mikael.hansson@delego.com

VAD VI GÖR

Här är Delegos samlade ERBJUDANDE

Inrikesfrakt

Inrikesfrakt

Inrikespaket

Inrikespaket

Utrikesfrakt

Utrikesfrakt

Specialtransporter

speciallösningar