Reklamationer

Om olyckan skulle vara framme

Ibland kan det mot förmodan inträffa att något gods blir skadat på vägen. Tänk på att det alltid är mottagaren av gods som ska framställa och styrka ditt krav. Skicka in din reklamation så snabbt som möjligt tillsammans med komplett underlag. Ju mer information du bifogar din reklamation desto snabbare kan den handläggas och avslutas.

Vid mottagande av gods

Undersök godset noggrant tillsammans med chauffören. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om synliga skador finns på emballaget/godset.

  1. Synlig skada på emballage eller gods eller saknat gods ska noteras på kvittens och/eller fraktsedel direkt vid mottagandet.
  2. Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren. Både emballage och gods ska fotograferas.
  3. Synlig skada som inte noterats på fraktsedeln vid mottagningstillfället godkänns sällan. Det är därför mycket viktigt att undersöka godset vid mottagandet.
  4. Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagningstillfället).

Saknat gods

Du ska i första hand vända dig vår kundtjänst (tel. 08-555 44 800) för att få hjälp med sökning. Har godset inte levererats inom 5 dagar ska du anmäla förlusten enligt Förfarande vid reklamation. Ersättning för saknat gods utgår efter 60 dagar.

Förfarande vid reklamation

Anmälan ska ske så snart som möjligt till Delego (se kontaktinformation längst ner på sidan). Vi registrerar ärendet och översänder en reklamationsblankett.

Följande dokument ska bifogas reklamationsblanketten.

   • Kopia på handelsfaktura – ange gärna vilken position som är skadad//saknas
   • Foton på både emballage och gods
   • Fraktsedelskopia

Efter att vi mottagit Er skriftliga reklamation handlägger vi ärendet och du får instruktioner. t ex om skadan skall åtgärdas på plats, om det skadade godset kommer att inhämtas av oss eller kan kasseras.

Efter avslutad utredning meddelas ni om ersättning.

Alla transportuppdrag utförs enl. NSAB2015.

Kontaktinformation vid reklamationer och skadereglering
Delego Scandinavia AB
Slottsmöllan
302 31  HALMSTAD
Gunnel Karlsson
Tel. 08 555 44 800, Tel. direkt: 08 555 44 812
reklamation@delego.com