Frågor och svar om transporter  

Nedan finns några vanliga frågor och svar om transporter, vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss på info@delego.com eller ring oss på 08-55544800

1. Kan man kontakta er fast man har avtal med en annan speditör?
– Ja, det går alldeles utmärkt. Faktum är att många använder Delego som ett komplement till sin ordinarie speditör när de inte klarar kundens önskemål. När man anlitar Delego så har man tillgång till alla åkerier, och därför ökar sannolikheten att vi skall hitta ett åkeri som infriar önskemål som går utanför din ordinarie speditörs trafik.

2. Hur vet jag att det kommer en bil och hämtar mitt gods om jag bokar en frakt hos er?
– När du bokar med Delego får du via mail en bekräftelse på din transport. När du fått det så har Delegos kundtjänst kontrollerat din bokning med det aktuella åkeriet som bekräftat att de kommer att utföra din transport.

3. Vi är ett företag som ställer höga krav på våra transporter, godset måste finnas på plats i rätt tid. Hur löser ni det?
– Eftersom vårt system har koll på många åkeriers trafik i Sverige, samt att vår personal har lång erfarenhet av transportbranschen, vet vi vad som är realistiskt med befintlig trafik. Är det inte möjligt med befintlig trafik så tittar vi på en skräddarsydd lösning för det uppdraget.

4. Har ni någon prislista?
Ja, vi har fasta priser på standardprodukter. Vårt bokningssystem är basen för vår prissättning och vi kan lämna offerter på återkommande transporter. Enskilda transporter prissätts efter kundönskemål och man får ett överenskommet pris innan frakten bokas ut.

5. Är vårt gods försäkrat om vi anlitar er?
Delego Scandinavia AB utför all sina uppdrag i enlighet med Nordiska Speditörsförbundets Allmänna Bestämmelser NSAB 2015. Som Uppdragsgivare bör ni särskilt fästa uppmärksamhet på och ta del av de bestämmelser som reglerar och begränsar Delego Scandinavia AB:s ansvar vid till exempel dröjsmål, skada på, förlust eller minskning av gods, samt att detta ansvar kan variera beroende på avtalat eller använt transportslag. Utöver detta bör Uppdragsgivaren notera de bestämmelser som reglerar reklamations- och preskriptionsfrister samt att tvistelösning sker via allmän domstol. Vårt ansvar är alltså begränsat vilket innebär att om ni vill vara säker på att få ut full ersättning i händelse av skada bör ni teckna en separat varuförsäkring. Om ni inte har en egen försäkringslösning, kontakta gärna vår kundtjänst så kan vi medförsäkra ert gods via vårt försäkringsbolag IF.
Guide_transportforsakringar_30384
Institute-Cargo-Clauses_A_2009

6. När måste man senast boka sin transport hos er?
– Vi har ingen deadline för bokningar, men ju tidigare vi får reda på ett transportuppdrag desto större möjligheter har vi att lösa din transport. Vet man på förmiddagen att man har en sändning som är klar på eftermiddagen så kontakta oss redan på förmiddagen och boka transporten, trots att godset ännu inte är klart för hämtning.

7. Varför har ni inga egna bilar?
Delegos affärsidé är att använda befintlig trafik och öka nyttjandegraden i just befintlig trafik. Vi köper och säljer vidare det överskott av utrymme som uppstår i linjetrafiken. Visionen är att skapa en hållbar tjänst som både tar hänsyn till miljön, är kostnadseffektiv och lönsam. Långsiktig hållbarhet har genomgående varit utgångspunkten i Delegos historia.

8. Kör ni även utrikes?
– Ja, det gör vi. Vi kan ombesörja transporter i Norden, Europa och resten av världen med både väg-, sjö- och flygtransporter.

9. Kan jag boka farligt gods med Delego?
– Ja vi kan förmedla transporter som är klassat som farligt gods. Det är dock viktigt att alla uppgifter är korrekta, för att boka farligt gods krävs att man ringer eller mailar in till kundtjänst för att boka in transporten.

10. Vad är farligt gods?
– I länkarna nedan finns information om vad som är farligt gods.
Klassificering av farligt gods
Tabell_ADR-S
Myndigheten för samhällskydd och beredskap