Senaste nytt om BREXIT

Storbritannien kommer att lämna EU den 31 januari 2020. Det blev klart den 29 januari när Europaparlamentet röstade  ja till Brexitavtalet.

Den 1 februari startar övergångsperioden som kommer vara fram tills den 31 december. Under dessa månader ska de förhandla om hur framtida avtal kommer se ut.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löper till och med 2020 och kan om parterna är överens om det förlängas en gång, som längst till och med 2022.

Så företag som exporterar till Storbritannien kommer inte att märka av någon praktiskt skillnad under 2020.

Oavsett om det blir ett frihandelsavtal eller inte så kommer företag börja tullklarera sina varor. Och till skillnad från Norge så kommer det inte vara lika förenklat eftersom Norge tillhör den inre marknaden via EES-avtalet. EES-avtalet innebär att regler och lagstiftning ska tolkas på samma sätt i alla länder som ingår i den inre marknaden.

Handel mellan Sverige och Storbritannien

För Sverige är det viktigt att vi får ett bra avtal med Storbritannien eftersom Sverige exporterar varor och tjänster till Storbritannien för 149 miljarder kronor årligen.

Så om ditt företag handlar eller funderar på att börja handla med Storbritannien är det viktigt att under 2020 förbereda så mycket som möjligt.

Börja med att skaffa tullkompetens, Det kommer troligtvis komma en rad nya regler. Så det är viktigt att hålla sig uppdaterad samt räkna med att det kommer bli ökade administrativa kostnader.

Tänk på att eventuella tulltillstånd som måste sökas kan ta längre tid än planerat. Brexit kommer innebära en ökat arbetsbörda för berörda myndigheter. Så var ute i god tid.

Vissa varor kan komma att beläggas med tull efter brexit. Kolla vilka tullsatser som gäller för ert företags varor och se om de blir tullpliktiga. Det kan även uppkomma andra avgifter utöver tull. Kontakta tullverket för ta reda på vad som gäller vid import och export till Storbritannien.

Prata även med era partners och kunder i Storbritannien, gå igenom leveransvillkor och se över era rutiner.

Tullverket har en tydlig punktlista.

Vi på Delego kommer självklart hålla oss uppdaterade med senaste nytt!