Stockholm Norvik Hamn strax norr om Nynäshamn tog den 27 Maj emot sitt första containerfartyg. Unifeeders fartyg Tunadal blev först med att lägga till vid den nya kajen. Här ser du när de lossar av en av de ca hundra containrar som lossades och lastades under tiden fartyget låg inne i hamn.

Fotocred: Stockholms Hamnar

Tanken bakom den nya hamnen är att flytta containertrafiken från Frihamnen inne i Stockholm. Det kommer minska tungtrafiken enormt i Stockholms innerstad. Vilket innebär bättre luft och mindre köer för de boende i Stockholm.

Området i Frihamnen är nu tänkt att bli exklusiva bostäder, bortsett från kajerna som Stockholms Hamnar behåller.

Stockholmsområdet står för nära hälften av Sveriges konsumtion. Så att kunna ta emot gods i större mängder på ett smidigt och miljösmart sätt är viktigt för hela regionen.

Stockholms Hamnar framhäver att Stockholm Norvik ligger nära de stora farlederna och har ett naturligt djup på 16,5 m. De kan därmed ta emot även de största fartygen som trafikerar Östersjön. Läget för hamnen ger goda möjligheter att transportera gods sjövägen så nära slutdestinationen som möjligt.

I Stockholm Norvik hamn finns även en nybyggd järnväg och hamnen ligger bara 5 minuter från motorvägen. Så gods kan enkelt gå iväg oavsett transportsätt. Hamnen är byggd med modern teknologi och medveten utrustning skapar en säker hamn och minskar koldioxidutsläpp.

Containerterminalen drivs av Hongkong baserade Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder varav flera inom Europa.

I nuläget är det containerterminalen som öppnat men i höst kommer även ROROterminalen förhoppningsvis vara färdig. ROROterminalen kommer drivas av Stockholms hamnar.

Fotocred: Stockholms Hamnar

Fakta om Stockholm Hamnar:

Stockholms Hamn AB är ett helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. De har visionen att vara Östersjöns ledande hamnområde.

Organisationen består av Hamnarna i Stockholm som är Stockholm Norvik, StadsgårdenFrihamnen och Värtahamnen samt Kappelskärs hamn och Nynäshamns hamn

Vill du veta mer om sjötransporter? Kontakta oss så hjälper vi dig