Stapelbart gods

När du bokar pallgods med oss så får du oftast frågan “är det stapelbart?”. Är du osäker på vad det innebär eller hur du kan göra ditt gods stapelbart?

Här kommer en förklaring och steg för steg hur du går till väga.

För klassas som stapelbart gods krävs det en platt ovansida och man kan placera gods med samma vikt ovanpå.

Korrekt packat och emballerat gods handlar inte bara om stabilitet och skydd.  Om du gör det rätt undviker du extra kostnader.

  1. Stapla godset i raka rader på pallen, gärna med en skiva mellan varje lager

Lodräta rader säkerställer maximal staplingsstyrka. Du använda “tegelstenstekniken” för öka stabiliteten.

  1. Undvik överhäng

Godset ska få plats på pallen, ingen del får sticka ut över kanten.

  1. Se till att ovansidan är plan

Se till att ovansidan är plan, stark och stapelbar. Lägg gärna en skiva ovanpå för att stabilisera ytterligare.

  1. Banda och/eller plasta in pallen

Du kan använda två plast- eller metallband och/eller sträckfilm för att hålla godset på plats på pallen. Se till att banden/sträckfilmen täcker hela pallen.

  1. Tydlig märkning

Etiketter måste fästas på sidan och inte ovansidan. Eftersom en annan pall kan komma att staplas ovanpå din. Fäst etiketter eller koner på pallar som inte kan staplas.

Stapelbart gods förklarat med text och bild