Vad är Miljösmarta transporter?

Delegos grundtanke är att erbjuda våra kunder miljösmarta transporter i största möjliga mån. Det gör vi genom att hitta outnyttjad plats på befintliga lastbilar. Visste du till exempel att uppskattningsvis 20-30 procent av den lastkapacitet som rullar på vägarna är outnyttjad. Via vårt kontaktnät matchar vi våra kunders gods mot detta och maximerar på så sätt fyllnadsgraden på lastbilarna. Samlastning av gods på ledigt lastutrymme är lika smart som miljövänligt.

Idag arbetar nästan alla svenska företag med olika former med hållbarhetsfrågor inom miljö för att minska sin klimatpåverkan. Ett naturligt steg är att se över sina transporter.
Eftersom att utnyttja rätt tjänst kan minska er klimatpåverkan. Som exempel släpper en expressfrakt ofta ut mer än dubbelt så mycket koldioxid som en ordinarie transport.

Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt ha koll på två frågor :
Hur mycket gods är det jag skall flytta och när måste godset vara levererat.
Ju senare i kedjan som man svarar på dessa två frågor desto mindre blir utbudet av tjänster.

Till detta kommer också godsets beskaffenhet, är det ömtåligt, behöver det hålla viss temperatur under transport, innehåller det farligt gods och så vidare. Varje parameter påverkar pris och miljö. Så framförhållning och medvetenhet är nycklarna!

Vad kan du göra för att bli mer miljösmart?

Det du som fraktbokare kan göra är att försöka boka dina transporter i så god tid som möjligt. Ju längre tid du har på dig att planera en frakt ju fler alternativ har du. Och var noggrann med att all information finns med från start.

Om du har en större mängd gods som inte måste vara framme snabbt så är tåg ett bra alternativ. De gör av med väldigt lite energi och är oftast väldigt prisvärda. Men tänk på att tåg inte är så flexibelt samt att det kommer behövas transport till och från omlastningsterminalerna.

Försök att minimera antalet expressfrakter, budbilar och flyg är snabbt men dyrt. Både för plånboken och för miljön.

Mitt emellan dessa två motsatser har man alternativet vägtransport. Lastbilar är väldigt flexibla och kan ta gods dörr till dörr. Bokar du dessutom med framförhållning kan godset samlastas med annat och på så sätt minskar ert gods klimatpåverkan.

Miljösmarta transporter