• delego_knapp_kontakt

    • delego_knapp_fragapris

    • delego_knapp_blikund

    VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ DELEGO, vi är en nätbaserad speditör som förmedlar transporttjänster, logistiklösningar, flygtransporter samt transportlösningar med hög leveranskvalitet, utan egna bilar och flyg. Grunden till vår affärsidé är ett världsunikt egenutvecklat system. Detta system matchar i realtid våra kunders gods mot outnyttjad befintlig kapacitet hos de åkerier som samarbetar med oss.

    Godsmängden för vägtransporter ökar kraftigt, uppskattningsvis 20% av den lastkapacitet som rullar på vägarna är outnyttjad. Delegos tekniska innovation möjliggör på ett enkelt sätt att fyllnadsgraden ökar, med betydande miljövinster som följd. Det innebär även ekonomiska vinster till både transportköpare och transportörer, vilket ger drivkraft för alla parter att använda systemet.

    Som ett kvitto på att vi arbetar med ständiga förbättringar inom både miljö- och kvalitet har vi under 2015 blivit certifierade enligt ISO 14001 för miljö och ISO 9001 för kvalitet.