Standardmått inom vägtransport

På våra vägar rullar en uppsjö av olika typer av transportfordon men det finns en del standardmått som kan vara nyttigt att känna till. Maxländen för ekipage som får köra på svenska vägar är 25,25 meter. Vanligast förekommande i Sverige är bil och släp som tillsammans är 24 meter.
Lastutrymmet är då 7,2 meter på dragbilen och 12 meter på släpet med en lastbredd på 2,4 meter. Man brukar benämna det som 19,2 flakmeter för ett bil och släp det betyder att man får plats med motsvarande 48 stycken EU-pallar, 18 stycken på bilen och 30 stycken på släpet.
Vad det gäller vikt så varierar det lite men man brukar räkna att ett ekipage lastar 36 ton. Höjden varierar också men fjärrbilar klarar i allmänhet lasta minst 2,8 meter högt gods.

Sen har det blivit vanligare med trailers då man i många länder inte får köra lika långa ekipage som i Sverige. Vanligaste är att en trailer lastar 13,6 flakmeter alltså 33 pallplatser och man brukar förenklat räkna att dem kan lasta 24 ton och att dem klarar 2,6 meter i höjd.
En annan skillnad är att trailers sällan har baklyft på sina släp vilket medför att du som avsändare eller mottagare måste ha en kaj eller en truck.

Pallmått

Vanligaste pallstorleken inom vägtransporter är EU-pall.
EU-pall har standardmått 120 x 80 cm. Det är de måtten som menas när man räknat antalet pallar som ryms på en lastbil.
Sen finns det sjöpall eller finnpall. De är större än europallen, vanligaste är måtten 100 x 120 cm eller 120 x 120 cm.
Utöver det finns även halvpall, tryckpall, långpall och specialpall.

Flakmeter 

Flakmeter används i huvudsak då godset inte går att stapla och motsvarar ytan som godset tar på lastbilens flak.
Uträknas Längden x Bredden / 2,4 meter.
Exempel. En EUR pall 1,2m x 0,8m / 2,4 = 0,4 flakmeter.

Volymvikt / Skrymmevikt

En försändelse kan vara lätt men samtidigt stor. Då baseras kostnaden på hur mycket utrymme försändelsen tar upp i lastutrymmet. Därför räknar man ut volymvikten för stora paket med låg densitet.

Volymen av ett paket beräknas genom
Längden x Bredden x Höjden ( i meter ). För att sen få fram volymvikten måste du veta om ditt gods ska gå inom Sverige, Norden eller Europa. Se tabellen här bredvid för att få fram rätt volymtaxa.
Exempel: En låda som är 0.5 x 0.5 x 0.5 meter och väger 15 kg ska gå från inrikes i Sverige. Volymen blir då 0.5 x 0.5 x 0.5 = 0.125 m3. Inrikes räknas volymen x 280 .
volymvikten blir då 0.125 x 281 = 35 kg

 

Känner du dig fortfarande osäker? Ingen fara, kontakta oss så hjälper vi dig ta fram bästa lösningen på din frakt.

Standardmått
Förtydligar standardmått inom volymberäkning