Transportskada

Vad är det som gäller vid en transportskada? Vems är ansvaret och hur fungerar det med ersättning?

Tyvärr så blir gods ibland skadat under transporten. Här ska vi försöka bena ut vad som gäller.

Det första du ska tänka på om ditt gods ser skadat ut när du tar emot det är att göra en anmärkning direkt på fraktsedeln, be chauffören skriva under med namnteckning och notera bilens registreringsnummer, behåll sedan ett exemplar av fraktsedeln.
Idag är det vanligt att man signerar i en handdator och då är det viktigt att du ser till att chauffören bockar i anmärkning om skada innan du skriver på.
Om du väljer att ta emot godset är det även viktigt att du tar kort på godset och sparar emballaget. Om ingen anmärkning görs på fraktsedeln eller om emballaget saknas kan försäkringsbolaget tillbakavisa din begäran om ersättning.

Är det däremot en dold skada, det vill säga att emballaget och godset ser helt ut och du upptäcker skadan först efter avemballering, så måste du anmäla detta snarast till transportören. Beroende på transportsätt är det olika lång tidsram.

Tidsgränser för att reklamera mot transportör:

Vägtransport

  • Synliga skador på en gång vid mottagande av gods
  • Dold skada inom 7 dagar efter mottagande av gods

Järnväg

  • Synliga skador på en gång vid mottagande av gods
  • Dold skada inom 7 dagar efter mottagande av gods

Sjötransporter

  • Synliga skador på en gång vid mottagande av gods
  • Dold skada inom 3 dagar lossning.

Transport med flyg

  • När skadan upptäcks, dock senast 14 dagar efter mottagandet av gods.

När skadan väl är anmäld så påbörjas ett reklamationsärende.
Ofta avslår transportören transportskadan med motiveringen att det var bristfälligt emballage. På så sätt är de friskrivna från skadan. (därför är det viktigt att spara emballaget!)

Har du tecknat en egen varuförsäkring så kommer ditt försäkringsbolag nu ta över ärendet men om du inte har det så kommer du själv behöva driva ärendet mot transportören.

TRANSPORTÖRENS ANSVAR

När ett företag lämnar sitt gods till en transportör tror de flesta att en eventuell transportskada på godset är transportörens problem.
Men så är inte alltid, dels måste man kunna styrka att skadan uppstått under transportörens ansvarsperiod men även att förpackning och emballering var tillräcklig för att skydda godset mot normala påfrestningar som det utsätts för under en transport.

Vad det gäller ersättning är transportörens ansvar kraftigt begränsat enligt både inhemska och internationella lagar och bestämmelser. Bestämmelserna varierar mellan olika transportmedel men huvudregeln är att transportören i många fall kan friskriva sig ansvaret eller ta på sig ett ansvar som är begränsat i kronor.

Ersättningen baseras nämligen inte på det verkliga värdet av godset utan utgår ifrån en kilotaxa x 8,33 SDR ( SDR är en enhet som tagits fram av internationella valutafonden. Den dagliga kursen hittar man på valutasidorna. Här räknat med kursen från hösten 2019: 13 SEK.) och det innebär i praktiken att ditt företag riskerar att få en avancerad och dyr maskin ersatt endast till ett symboliskt kilopris.

Exempel: En maskin värd 2 miljoner kronor och som väger 100 kg blir totalskadad under en internationell landsvägstransport. Den ersätts enligt följande: 100 kg x 8,33 SDR x 13,00 =  10,823 SEK. Alltså en förlust för varuägaren på 1 989 177 SEK.

För en inrikesfrakt är transportörens ansvar begränsat till 150 SEK per kg.

Så kolla över era rutiner. En varuförsäkring är inte bara en ekonomisk säkerhet utan även en tidsräddare. Vi på Delego hjälper er gärna med att försäkra gods om det behövs.

Transportskada