Poststrejken i Finland är över.

Idag onsdag den 27/11 kom parterna överens och det innebär sjöfarten kan återuppta sin verksamhet.
Det är ännu oklart exakt när färjorna kommer starta igen men de borde vara igång inom de närmsta dygnet.
Räkna med fortsatta förseningar på grund av tidigare stoppade frakter som kommer prioriteras före nya bokningar,

Poststrejk i Finland påverkar nu även godstransporter.

Parterna i den pågående poststrejken i Finland har ännu inte kommit fram till något avtal. Detta innebär att Finlands Sjömans-Unions stödstrejk har inletts idag klockan 06.00.
Sjömans-Unionen har meddelat att de stoppar hanteringen av alla långtradare, tankbilar och lösa släp på passagerar- och ropax-färjor under Finskt flagg.
Detta betyder i praktiken att största delen av den färjebundna godstrafiken, speciellt mellan de Nordiska länderna, är stoppad från och med idag.

Måndagen den 25 november utökas åtgärderna, då tillåts inga finskflaggade fartyg lämna hamn.
På grund av dessa förändringar i rutter och kapacitet orsakade av strejken och sympatiåtgärder kan vi inte ge några löften om transporttider och kapacitet.

Vi följer utvecklingen av poststrejken noggrant.

 

Orsaken till poststrejk

Konflikten handlar om att arbetsgivarna i Palta, tillsammans med Posten, vill ersätta nuvarande kollektivavtal. Facket anser att det skulle vara ett sämre och ”billigare” avtal för de anslutna.
PAU, Finlands Post- och Logistikunion, har i flera veckor förhandlat med Palta, Servicebranschens arbetsgivarförbund.
– Det skulle innebära en dumpning av de sämst betalda medlemmarnas löner och villkor meddelar PAUs ordförande Heidi Nieminen.

Riksförlikningsman Vuokko Piekkala förklarade i torsdags att meningsskiljaktigheterna mellan parterna är så stora, att det helt enkelt inte finns utrymme för att lägga något medlingsbud.

Den finns flera fackliga organisationer inom Posten i Finland. JHL, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena, har meddelat att de stöder PAU. Det betyder att även de medlemmar i JHL som är postanställda kan delta i aktionen som då skulle bli än mer omfattande.

Källor : NTEX, Ahola Transport, Viking Line Cargo och SEKOtidningen