Leverera gymutrustning till isbrytaren Ymer.

I oktober levererade Delego gymutrustning till isbrytaren Ymer.
Det var SH Sport och Fitness som anlitat oss att frakta godset till hamnen i Luleå där Ymer ligger förtöjd.
Ymer har en besättning på runt 20 personer som jobbar dag och natt med att hålla Östersjön öppen för sjöfart under vinterhalvåret.
Eftersom Ymer verkar i hårda förhållande är det viktigt att alla håller sin fysik på topp.
Vill du träna som en sjöman? Kolla då in www.gymma.se

Så nu önskar vi Ymer och dess besättning lycka till!

Transportera gymutrustning till isbrytaren Ymer

Fakta om isbrytaren Ymer

Ymer är en svensk isbrytare som levererades 1977 som det sista av de tre fartygen i Atle-klassen. Systerfartygen är Atle och Frej. Fartyget är döpt efter jätten Ymer i nordisk mytologi. Fartyget levererades i slutet av 1977 från varvet i Helsingfors

Den 18 april 1980 började Ymer vid Finnboda varv utrustas för forskningsexpeditionen, som kom att kallas “Ymer 80”. Eftersom Ymer inte var klassad för arktiska farvatten meddelade Wärtsilä (nu STX Finland Cruise) att skador som skulle kunna uppstå under expeditionen inte skulle inrymmas i garantiavtalet. Den 24 juni lämnade Ymer Stockholm. Då bestod besättningen av 31 befäl och 24 värnpliktiga ur flottan, och med ombord fanns även 119 forskare med biträden. För att kunna inrymma alla passagerare medfördes ett antal bostads- och forskningscontainrar. Så två resor gjordes med Nordnorge som utgångspunkt. Den första gick till områden runt Spetsbergen och vattnet mellan Spetsbergen och Frans Josefs land och den andra gick förutom dessa områden även västerut till Grönland.

Förutom den forskning som genomfördes av den externa personalen, hade expeditionen även som mål att studera Ymers förmåga att ta sig fram i arktisk is. Det visade sig att bordläggningsplåtarna var starka nog, men att spanten och bottenplåtarna var för veka, vilket medförde att vissa skador uppstod. Dessa resultat låg senare till grund då isbrytaren Oden konstruerades.