Klimatkompensation och Växthusgaser

Det pratas väldigt mycket om klimatkompensation men vad innebär det egentligen?
Klimatkompensation är ett sätt att hantera klimatpåverkan från utsläpp av växthusgaser.
När ett företag klimatkompenserar så innebär det att de lägger en del av intäkterna på projekt som ska minska klimatpåverkan som kommer från transport, tillverkning med mera. Det är därför viktigt att ett företag har en bra miljöpolicy med krav där vi alla gör nytta för en grönare värld.
Klimatnytta uppkommer framförallt genom olika klimatåtgärder i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, utveckling av ren och förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog.
Man ska inte blanda ihop detta med att ett företag reducerar sin klimatpåverkan genom att till exempel byta ut dieselbilar mot elbilar. Klimatkompensation måste läggas på något som inte är kopplat till företaget för att det ska räknas som trovärdigt.

Vet du vad växthusgas är för något?

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser.
De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3).
Det finns en naturlig växthuseffekt i atmosfären som gör klimatet så behagligt att växter, djur och vi människor kan överleva här på jorden.
Gasernas växthuseffekt släpper igenom solljus, som värmer upp mark, träd och vatten. Den värmen kan inte stråla ut i rymden igen som infraröd strålning eftersom växthusgaserna delvis absorberar den. Effekten blir att jordens temperatur stiger till dess att en alldeles ny jämviktstemperatur uppnås.

Vi på Delego Scandinavia AB arbetar för att hitta åkerier och samarbetspartners som jobbar mot samma miljömål som vi. Tillsammans kan vi göra skillnad

Källa; Transportstyrelsen, Naturskyddsföreningen & Miljöportalen

Klimatkompensation