Kemikalietransporters betydelse inom olika sektorer

Kemikalietransporter spelar en avgörande roll i många sektorer, inklusive läkemedel, jordbruk, och tillverkning. Dessa transporter kräver speciell hantering och noggranna säkerhetsåtgärder för att skydda både människor och miljön. Delego är engagerat i att erbjuda säkra och hållbara transportlösningar för kemikalier. 

Säkerhet i fokus

Att hantera kemikalier är förenat med risker, och därför är säkerheten alltid vår högsta prioritet. Våra transporter följer strikt de internationella regler och riktlinjer för hantering av farligt gods.  

Vilka dokument krävs för kemikalietransporter?

För att säkerställa att kemikalietransporter sker enligt gällande lagar och regler, krävs flera viktiga dokument. Dessa inkluderar: 

  1. Transportdokument: Detta dokument specificerar information om lasten, inklusive farlighetsklass, kvantitet och mottagare. 
  2. Säkerhetsdatablad (SDS): Innehåller detaljerad information om kemikaliens egenskaper, faror och säkerhetsåtgärder. 
  3. Transportetiketter och märkningar: Dessa visar tydligt vilken typ av farligt gods som transporteras. 
  4. ADR-intyg: Ett certifikat som visar att fordonet och föraren är godkända för transport av farligt gods enligt ADR-reglerna. 

Att ha korrekta och uppdaterade dokument är avgörande för att undvika böter och säkerställa säkerheten under transporten. 

Hållbarhet

Vi på Delego strävar efter att minimera miljöpåverkan från våra transporter. Detta gör vi genom att: 

  • Optimera fyllnadsgraden: Vårt bokningssystem matchar transportbehov med ledigt utrymme på befintliga transporter, vilket minskar antalet transporter och därmed utsläppen. 
  • Miljöcertifieringar: Vi är certifierade enligt ISO 14001, vilket säkerställer att vår verksamhet uppfyller höga miljöstandarder. 

Kontakta oss för din transport

Oskar Hedström

Oskar Hedström
Logistikkoordinator

+46855544891
+46739881882
 oskar.hedstrom@delego.com

Otto Budenberg

Otto Budenberg
Logistikkoordinator

+46855544818
+46702616260
 otto.budenberg@delego.com

Filip Nilsson

Filip Nilsson
Logistikkoordinator

+46855544816
+46705900817
 filip.nilsson@delego.com

Jan Lagebro

Jan Lagebro
Logistikkoordinator

+46855544821
+46732010666
 jan.lagebro@delego.com

VAD VI GÖR

Här är Delegos samlade ERBJUDANDE

Inrikesfrakt

Inrikesfrakt

Inrikespaket

Inrikespaket

Utrikesfrakt

Utrikesfrakt

Specialtransporter

speciallösningar

Kemikalietransporter med lastbil

Kemikalietransporter med lastbilar erbjuder flera fördelar. Lastbilar ger flexibilitet och möjlighet att nå avlägsna eller svåråtkomliga destinationer där andra transportmetoder inte är möjliga. De kan också anpassa rutten efter behov, vilket är viktigt vid hantering av farliga material som kräver snabba och säkra leveranser.  

Specialiserade transportlösningar

Kemikalietransporter kräver specialiserade lösningar för att hantera de unika utmaningar de medför. Delego erbjuder: 

  • Temperaturkontrollerade transporter: För kemikalier som kräver specifika temperaturförhållanden. 
  • Spårbarhet: IT-system för realtidsövervakning och spårning av transporter. 
  • Skräddarsydda lösningar: Anpassade transporttjänster för att möta specifika kundbehov. 

Kontakta oss

Kemikalietransporter kräver noggrann planering, specialiserade lösningar och strikt efterlevnad av säkerhetsstandarder. På Delego är vi dedikerade till att erbjuda säkra, pålitliga och hållbara transportlösningar för kemikalier. Kontakta oss idag för en konsultation. Vårt team är redo att hjälpa dig med dina transportbehov.