Hur fungerar inrikestransport hos Delego?

Inrikestransport innebär att transportera gods inom Sveriges gränser. Hos Delego sker detta med hjälp av lastbilar och ett unikt, egenutvecklat bokningssystem. Detta system matchar i realtid transportbehov med ledigt utrymme på befintliga transporter, vilket ökar fyllnadsgraden av lastbilar. Resultatet blir färre delvis tomma transporter och betydande miljövinster. Genom att optimera användningen av befintligt utrymme kan Delego leverera gods både effektivt och miljösmart till både stadskärnor och landsbygdsområden. 

Fördelar med lastbilstransporter

Lastbilstransporter erbjuder flera fördelar inom inrikestransport: 

  • Flexibilitet: Lastbilar kan nå områden som andra transportmedel inte kan, inklusive landsbygdsområden och stadsdelar utan järnvägs- eller flygförbindelser. 
  • Direktleveranser: Möjligheten att leverera direkt från punkt A till punkt B utan omlastning. 
  • Tidseffektivitet: Snabbare leveranstider för kortare sträckor jämfört med tåg- eller sjötransport. 

Kontakta oss för din transport

Oskar Hedström

Oskar Hedström
Logistikkoordinator

+46855544891
+46739881882
 oskar.hedstrom@delego.com

Otto Budenberg

Otto Budenberg
Logistikkoordinator

+46855544818
+46702616260
 otto.budenberg@delego.com

Filip Nilsson

Filip Nilsson
Logistikkoordinator

+46855544816
+46705900817
 filip.nilsson@delego.com

Jan Lagebro

Jan Lagebro
Logistikkoordinator

+46855544821
+46732010666
 jan.lagebro@delego.com

VAD VI GÖR

Här är Delegos samlade ERBJUDANDE

Inrikesfrakt

Inrikesfrakt

Inrikespaket

Inrikespaket

Utrikesfrakt

Utrikesfrakt

Specialtransporter

speciallösningar

Vad är inrikestransport?

Inrikestransport avser transport av gods inom ett lands gränser, vilket kan inkludera råvaror, industriprodukter, konsumentvaror och postförsändelser. I Sverige är lastbilstransport den vanligaste metoden för inrikes transporter tack vare vägnätets omfattning och dess anpassningsbarhet till olika typer av gods och destinationer. 

Vilka typer av gods kan transporteras inrikes?

Praktiskt taget alla typer av gods kan transporteras inrikes med lastbil, inklusive livsmedel, industrivaror, byggmaterial och elektroniska produkter. Vissa varor kan kräva speciella fordon, som kylbilar för temperaturkänsliga produkter. 

Vilka dokument krävs för inrikestransport?

För inrikes transporter behövs oftast en fraktsedel som specificerar detaljer om godset, dess vikt, volym och destination. Andra dokument kan inkludera fakturor och säkerhetsdeklarationer beroende på godsets natur.