Här hittar du information om vad som gäller land för land i Europa.

Just nu inför fler och fler länder i Europa gränskontroller, vilket ofta även medför hälsokontroller. Dessa åtgärder leder till långa köer vid gränserna och därmed förseningar såväl för gods till och från dessa länder samt för gods som transiteras via dessa länder.

Lista land för land

Norge – Stänger sina gränser, Stänger flygplatser och hamnar för passagerartrafik.
All transport av gods, import och export, som inte innefattar persontransporter, ska vara som normalt på väg, tåg, fartyg och flygplan,” säger tulldirektör Øystein Børmer.

Danmark – Stänger sina gränser. Øresundsbron fortsätter att vara öppen för godstrafik. Stena Line håller linjen öppen för godstrafik.

Finland/Åland – Viking Line och Eckerö linjen har ställt in sina färjor till Åland. och Helsingfors. Men färjor för godstrafik trafikerar fortfarande Stockholm – Turku.

Baltikum – Stänger sina gränser. Så kryssningsfartyg får inte lägga till i hamnarna. Tallink Silja ställer in sina färjor till Tallinn och Riga.
” Godstransport kommer att fortsätta  mellan Paldiski–Kappelskär under förutsättning att gränsen mellan Estland och Lettland hålls öppen.”

Polen – Stänger sina gränser med undantag för godstransporter.

Tyskland – Tyska regeringen kommer att stänga sina gränser mot Danmark, Österrike, Schweiz och Frankrike.

Ungern – Gränserna är stänga, Godstrafik får passera vissa gränser. Men risken för köer är överhängande.

Listan fylls på löpande.

Har du några frågor så tveka inte att kontakta oss