Speciallösningar – distributionslösningar och tredjepartslogistik

Rätt gods på rätt plats vid rätt tidpunkt. Delego erbjuder tredjepartslogistik med lagerhållning, transporter och styrning av varuflödet.

Delego har logistiklösningar till flera distributionspunkter på olika orter och lager. Delego ansvarar för, övervakar och kvalitetssäkrar hela processen, synkroniserar till exempel olika IT-system för säkrare och bättre kontroll av godset.

Delego erbjuder även leverans med kranbil över allt i hela Sverige.

Kontakta Delego för att optimera din logistik!

Prata med oss om speciallösningar och stordistribution!

Mikael Hansson

Mikael Hansson
Försäljning

+46855544826
+46739897554
 mikael.hansson@delego.com

Mikael Lundin

Mikael Lundin
Logistikkordinator

+46855544840
 mikael.lundin@delego.com

VAD VI GÖR

Här är Delegos samlade ERBJUDANDE

Inrikesfrakt

Inrikesfrakt

Inrikespaket

Inrikespaket

Delegopallen

Delegopallen

Utrikesfrakt

Utrikesfrakt

Speciallösningar

speciallösningar

Stordistribution

Stordistribution