Särskilda villkor Delegopallen

Särskilda villkor Delegopallen

  1. Beräkning av skrymmevikt
   Sändningarna debiteras enligt skrymme beräkning – 200 kg per kubikmeter.
   Verklig vikt debiteras då verklig vikt överstiger skrymmeberäkning.
  2. Viktbegränsning
   Max tillåten vikt är 300 kg per sändning.
  3. Måttbegränsningar
   Maxlängd  – 240 cm
   Maxbredd – 120 cm
   Maxhöjd – 180 cm
  4. Staplelbart
   Godset ska vara stapelbart. Ej stapelbart gods tilläggsdebiteras.
  5. Maskinell sortering av ej pallat gods.
   Kolli som väger mindre än 30 kg automatsorteras på terminalerna.
   Då ett (eller flera) kolli väger mindre än 30 kg och en (eller flera) dimensioner överstiger: längd 120 cm, bredd 70 cm, höjd 60 cm ryms de inte på transportbandet och måste därför sorteras manuellt. Kolli med överskridande dimensioner tilläggsdebiteras.
  6. Farligt gods
   Sändningarna får inte innehålla farligt gods.
  7. Priser
   Aktuella priser presenteras på www.delego.com
   I priset ingår för dagen gällande drivmedelstillägg.
   Moms 25% tillkommer.
  8. Felaktigt lämnade uppgifter
   Felaktiga uppgifter som exempelvis vikt, mått, staplingsbarhet, adress eller annat som medför extrakostnader för Delego Scandinavia AB tilläggsdebiteras kunden.
  9. Frakthandlingar
   Endast de frakthandlingar som Delego Scandinavia AB tillhandahåller är giltiga.
   Frakthandlingarna finns tillgängliga för utskrift på www.delego.com i kundens konto.
   Utskrift görs i aktuell bokning via knapparna ”fraktsedel” och ”märklappar”.
   Varje enskilt kolli i en sändning måste vara märkt med en märklapp.
   Fraktsedeln skrivs ut i två exemplar varav avsändaren behåller ett exemplar som kvitto.
   Viktigt att chauffören skriver på att sändningen är mottagen för befordran.
  10. Leveranstid
   Delego utlovar inget tidslöfte för transporten, normal leveranstid är en till fyra arbetsdagar
   från det att Delego Scandinavia AB mottagit en fullständig och korrekt bokning.
   Leveranstiden kan variera beroende av när på dagen Delego Scandinavia AB mottagit bokningen samt mellan vilka orter sändningen skickas.
  11. Övriga villkor
   Alla transportuppdrag utförs enligt nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser,
   senaste utgåvan NSAB2015 samt Delego ABs allmänna villkor.