Delegopallen – enhetspris på pall inom hela Sverige

Pallar som väger under 300 kg? Leveranser som inte är akuta? Då har Delego ett mycket prisvärt och praktiskt alternativ – Delegopallen-Enhetspris på pall inom Sverige.
– Upp till 300 kg, max 1,5 kbm.
– Leveranstid en-fyra arbetsdagar beroende på sändnings- & leveransort.
– Max längd 240 cm, bredd 120 cm, höjd 180 cm.

Endast de frakthandlingar som Delego tillhandahåller är giltiga.

Sändningarna får inte innehålla farligt gods.

Godset ska vara väl emballerat och i sådant skicka att det tål normal transporthantering, samlastning, automatsortering och lastsäkring.

Godset ska vara stapelbart. Beskrivning klicka här

Upp till 100 kg, max 0,5 kbm 499:-
101 – 200 kg, max 1,0 kbm 625:-
201 – 300 kg, max 1,5 kbm 795:-

Ej staplingsbart gods tilläggsdebiteras med f.n. 320:-

Maskinell sortering av ej pallat gods.
Kolli som väger mindre än 30 kg automatsorteras på terminalerna.
Då ett (eller flera) kolli väger mindre än 30 kg och en (eller flera) dimensioner överstiger: längd 120 cm, bredd 70 cm, höjd 60 cm ryms de inte på transportbandet och måste därför sorteras manuellt.
Kolli med överskridande dimensioner tilläggsdebiteras med f.n. 125:-

Priset är inklusive dagens gällande drivmedelstillägg, ex. moms.

Ersättning vid eventuell förlust av eller skada på gods är begränsad enligt NSAB 2015

Ni ansvarar själva för att teckna en kompletterande transportförsäkring. Delego förmedlar transportförsäkringar till ditt gods, kontakta kundtjänst.

Delegopallen-Enhetspris på pall inom Sverige Särskilda villkor

Boka Delegopallen  enhetspris  pall inom hela Sverige

Prata med oss om Delegopallen

Filip Nilsson

Filip Nilsson
Logistikkordinator

+46855544816
+46705900817
 filip.nilsson@delego.com

Jan Lagebro

Jan Lagebro
Logistikkordinator

+46855544821
+46732010666
 jan.lagebro@delego.com

VAD VI GÖR

Här är Delegos samlade ERBJUDANDE

Inrikesfrakt

Inrikesfrakt

Inrikespaket

Inrikespaket

Delegopallen

Delegopallen

Utrikesfrakt

Utrikesfrakt

Speciallösningar

speciallösningar

Stordistribution

Stordistribution