Hej

Det är minst sagt en underlig och extrem situation vi upplever just nu. Vi på Delego har agerat så snabbt och bra vi kunde, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Sedan 17 mars har all personal jobbat hemifrån, för att minska risken för smittspridning.

Vår del av transportsektorn har än så länge varit lyckligt lottad, men även i denna bransch börjar det nu att märkas en nedgång. Delego är ett starkt bolag med god ekonomi och vill självklart fortsätta vara det även framöver. Därför ser vi oss nu tyvärr tvingade att korttidspermittera vår personal med 40 procent, enligt det regelverk som staten erbjuder.

Vi kommer som vanligt vara här för er mellan 07 – 17, möjligt att våra svarstider kommer vara något längre vid tillfälliga toppar som är svåra att förutse. I de fall ni brukar maila direkt till någon av oss ber vi er istället att maila till callcenter@delego.com då det kan vara svårt att hålla reda vilka dagar respektive person är på plats.

Vill även från hela Delego framföra vår största uppskattning till all personal inom vård och omsorg för deras fantastiska arbetsinsats och uppoffring, samt en tanke till alla er som på något sätt drabbas eller berörs av pandemin.

Tillsammans fixar vi det här!

Patrick Nordin, VD