Speciallösningar

  • Logistiklösningar innehållande flera distributionspunkter på olika orter från flera olika storlager. Ett utmanande uppdrag som inte är främmande för Delego. Vi har vana att ombesörja, övervaka och kvalitetssäkra uppdrag av det mera komplicerade slaget.

    Vi tar ansvaret och övervakar hela processen. Våra medarbetare är tillgängliga och fungerar som navet i hjul i olika inspirerande specialuppdrag.

    I speciallösningar kan olika system, byggt på modern IT-teknolog, för säkrare och bättre kontroll över godset ingå.

    Även när det gäller akuta problem så strävar vi efter att lösa frakten med redan befintliga transporter, det vill säga utan att starta en ny bil.

    Ring oss, så hittar vi en lösning!

  • delego_stordistribution