Särskilda villkor Delegopallen

Delego Scandinavia AB:s särskilda villkor för delegopallen.

 1. Beräkning av skrymmevikt
  Sändningarna debiteras enl. skrymme beräkning – 200 kg per kubikmeter.
  Verklig vikt debiteras då verklig vikt överstiger skrymmeberäkning.
 2. Viktbegränsning
  Max tillåten vikt är 300 kg per sändning.
 3. Måttbegränsningar
  Maxlängd  – 240 cm
  Maxbredd – 120 cm
  Maxhöjd – 180 cm
 4. Farligt gods
  Sändningarna får inte innehålla farligt gods.
 5. Priser
  Aktuella priser presenteras på www.delego.com
  I priset ingår för dagen gällande drivmedelstillägg.
  Moms 25% tillkommer.
 6. Felaktigt lämnade uppgifter
  Vid bokningar som innehåller felaktigt lämnade vikt, mått, adressuppgifter eller annat som medför merkostnader för att Delego Scandinavia AB ska kunna utföra transportuppdraget förbehåller sig Delego Scandinavia AB rätten att tilläggsdebitera kunden för dessa merkostnader.
 7. Frakthandlingar
  Endast de frakthandlingar som Delego Scandinavia AB tillhandahåller är giltiga.
  Frakthandlingarna finns tillgängliga för utskrift på www.delego.com i kundens konto.
  Utskrift görs i aktuell bokning via knapparna ”fraktsedel” och ”märklappar”.
  Varje enskilt kolli i en sändning måste vara märkt med en märklapp.
  Fraktsedeln skrivs ut i två exemplar varav avsändaren behåller ett exemplar som kvitto.
  Viktigt att chauffören skriver på att sändningen är mottagen för befodran.
 8. Leveranstid
  Delego utlovar inget tidslöfte för transporten, normal leveranstid är en till fyra arbetsdagar
  från det att Delego Scandinavia AB mottagit en fullständig och korrekt bokning.
  Leveranstiden kan variera beroende av när på dagen Delego Scandinavia AB mottagit bokningen samt mellan vilka orter sändningen skickas
 9. Övriga villkor
  Alla transportuppdrag utförs enligt nordiskt speditörsförbunds allmänna bestämmelser,
  senaste utgåvan NSAB 2015 samt Delego ABs allmänna villkor.