3:e parts logistik

  • Logistik kan enkelt beskrivas som sättet att få rätt grejer att finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Men det är inte alltid lika enkelt som det låter.

    En lösning är att låta Delego ta hand om all din logistik – lagerhållning, transporter och styrning av varuflödet. Det ger dig tid att ägna dig åt det du troligtvis helst vill – din kärnverksamhet! Vi erbjuder skräddarsydda logistiklösningar som förenar smart logistiktänkande med avancerad teknik.

    Via webben skapar vi tydliga kommunikationsvägar mellan tillverkare, lager och distribution. Oavsett var de befinner sig ser vi till att rätt sak kommer till rätt plats vid rätt tid! Vårt motto är att du som kund inte ska behöva anpassa dig efter trånga standardlösningar.

    Vi anpassar lösningarna efter dina behov!

  • 3:e parts logistik rätt grejer på rätt plats vid rätt tidpunkt.