Delego inrikes

 • Faktum är att så mycket som en tredjedel av allt fraktutrymme på vägarna idag är outnyttjat och att det startas alldeles för många onödiga frakter.
  Det försöker vi på Delego att ändra på! Genom ett unikt datasystem kan vi snabbt och enkelt pussla ihop ditt behov av frakt med en transportör som har plats över på bilen.

  Registreringarna matchas automatiskt mot varandra och du får direkt information om pris och utbud. Priset är ”All Inclusive”

  Som kund vår du tillång till vårt stora nätverk av samarbetspartners med dagliga inrikeslinjer, vare sig det gäller styckegods, del-, eller hela laster.

  Resultatet gör alla till vinnare.

  Dig som transportköpare, transportören – och miljön!

  Se även Paket inrikes eller Delegopallen.

 • delego.com - inrikes transporter med ett stort nätverk av dagliga inrikes transporter.